จิตตวิเวก : ก่อน – กว่า (The Chithurst Story)

เรายินดีมากที่คุณจอร์จ ชาร์ป ได้จดบันทึกเรื่องราวของมูลนิธิกิจการสงฆ์ แห่งประเทศอังกฤษที่วิหารแฮมพ์สเตด รวมถึงเรื่องราวในช่วงที่เรา อยู่ที่นั่นเอาไว้ เราอยู่ที่วิหารแฮมพ์สเตด ๒ ปี แล้วจึงย้ายมาอยู่ที่วัด ป่าชิทเฮิร์สท์ และวัดอมราวดีในเวลาต่อมา