ไม่แน่! (Not Sure!)

…อะไรคือธรรมะ ? สิ่งที่ว่ามันไม่แน่ ก็คือ ธรรมะ ถ้าเห็นธรรมะ ก็เห็นพระพุทธเจ้า ฉะนั้น อันที่มันไม่แน่นอนนี้แหละ คือ พระพุทธเจ้า….

สุญญตา และการตระหนักรู้อย่างแท้จริง (Emptiness and Pure Awareness)

…เมื่อเรากล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่เคยรู้และละทิ้งอัตตาเสียแล้ว สิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้นั้น ก็เปลี่ยนจากน่ากลัวเป็นน่าพิศวง เต็มไปด้วยความอัศจรรย์ จิตก็จะตกอยู่ในสภาวะอัศจรรย์แทนที่จะอยู่ในสภาวะหวาดกลัว เป็นสภาวะที่ปลดปล่อย อิสระ – นี่แหละคือหนทางของพวกเราทั้งหลาย…

Insegnamenti di Ajahn Chah

« Se lasciate andare un po’, avrete un po’ di pace. Se lasciate andare molto, avrete molta pace. E se lasciate andare del tutto, avrete una pace totale ». È … Read More