by Ajahn Sucitto 2007 Hungarian

Bevezető

Az a szándék hívta életre ezt a könyvecskét, hogy általános útmutatóként szolgáljon a buddhista meditáció gyakorlásához. Az anyag egy része könnyen érthető lesz a kezdők számára is, ám vannak olyan részletei, melyek csak idővel, a gyakorlás előrehaladtával válnak világossá. Munkánk részletesebben tárgyalja az alapokat, kiterjeszti a gyakorlás területét, és bevezeti az olvasót a buddhista meditáció gyakorlata mögött meghúzódó elméleti rendszerbe.

Számos olyan mentális vagy spirituális gyakorlat létezik, melyet „meditációnak” nevezhetünk, ám annak előfeltétele, hogy a tudat működését átlássuk, nem más, mint hogy fenntartsunk egy objektív tudatosságot. A tudatossághoz rendszerre van szükség, amely világos hivatkozásokkal tud szolgálni. A théraváda buddhizmusban az „éberség alapjai” (ez a szentiratok szatipatthána kifejezésének fordítása, mely szó szerint „az éberség közel helyezése”) azok a hivatkozási pontok, melyre a tudatosságot vonatkoztatjuk.

Zárójelben megadtam a buddhista szentiratok páli nyelvű kulcsszavait, melyekkel az olvasó más művekben is találkozhat, esetleg eltérő fordításban. Buddhapada Alapítvány, Budapest Akik élénken érdeklődnek e gyakorlatok iránt, azoknak nagyon hasznos megismerkedni a szentiratok szövegeivel, elsősorban a Mahászatipatthána szuttával. (Magyar kiadása: Nyanaponika Thera: A buddhista meditáció szíve. A Szatipatthána szutta szövege és kommentárjai, Orient Press, Budapest, 1994, fordította Pressing Lajos.) A szöveg kiváló angol fordításokban is elérhető, ilyen például „Az éberség megalapozásáról szóló nagy beszéd”, Maurice Walshe The Long discourses of The Buddha című fordításkötetében (Wisdom Publications, Boston, 1987). Számos kommentár és magyarázat íródott a témában, melyek további sajátos értelmezésekkel vagy módszerekkel szolgálnak, a központi gyakorlat segítése céljából. A másik fontos szentirat „A légzés tudatosításáról szóló beszéd” (Ánápánaszati szutta) a The Middle Length Discourses of the Buddha című, Bhikkhu Ñāṇamoli és Bhikkhu Bodhi által fordított gyűjteményben található, melyet angolul szintén a Wisdom Publications jelentetett meg, 1995-ben.

E könyvecske használatához azt javaslom, hogy először olvassák el az egészet, különösen alaposan tanulmányozva az Összefoglalás című fejezetet, mely a könyv végén található, de nem azért, mert zárógondolat, hanem mert könnyen megta­lálható hivatkozás. E fejezet néhány meg­ jegyzése minden meditációs szakasz alap­ elveként szolgál. Ha már az egész köny­vet átlátja az olvasó, akkor kezdje el alkal­ mazni az utasításokat, lépésről lépésre. Az olvasásnál talán hónapokkal, sőt évekkel tovább is eltarthat, míg a valódi megta­ pasztalás szintjén „átjutunk” egy fejezeten. Mivel a belátások és a nehézségek egy­ aránt előre nem látható időpontban merül­ nek fel, ha egészében átlátjuk a folyamatot, a problémával egy későbbi, a témába vágó fejezethez fordulhatunk, még ha nem is az következne.

Mindig azt javaslom, hogy aki szeret­ ne elmélyülni a meditációban, az kérje ki hasonló érdeklődésű barátai tanácsát, és ha lehetséges, egy tapasztalt és megbízható tanító véleményét. Jóllehet, ha átlátjuk az egészet, az segít képet alkotnunk a meditá­ cióról, a tanító viszont minden egyes tanít­ ványt pontosabb és személyre szabottabb tanácsokkal láthat el, annak előrehaladása függvényében, és ezzel elősegíti, hogy a gyakorló megfeleljen a meditáció során fel­ merülő kívánalmaknak és fejleményeknek. néhány helyen jeleztem olyan pontokat (melyeket más betűtípussal tüntettünk fel), ahol a gyakorlónak esetleg olyan dologban kell segítséget kérnie, amely kívül esik e mű hatáskörén, és inkább egyéni elbírálást igényel. Ezek olyan témákra vonatkoznak, mint például a testgyakorlás és a személyes vagy erkölcsi támogatás. Az összeszedett­ ség (szamádhi) kifejlesztésének mélyebb fokozataira vonatkozó apróbb részletek sem tartoznak ebbe az általános bevezető­ be, hiszen azoknak rendes körülmények között akkor lesz jelentőségük, amikor az ember hosszú elvonulást folytat egy taní­ tóval.

E könyvecske egy tapasztalt meditáló ösztönzésére és támogatásával született meg, aki azt kívánta, hogy azok a jótéte­ mények, amelyeket a gyakorlás idézett elő életében, mások számára is elérhetővé vál­ janak. töltse el örömmel és szolgáljon épü­ lésére cselekedeteinek jósága!

Ácsán Szucsittó (Ajahn Sucitto)