by Ajahn Sumedho 2016 Latvian - Latvietis

Šī brošūra ir sastādīta, izmantojot rediģētas Godājamā Ajahn Sumedho runas par galveno Budas mācību: cilvēces nelaimes var pārvarēt garīgās pilnveides ceļā.

Mācība ir nodota, balstoties uz Budas Četrām Cēlajām Patiesībām, kas pirmo reizi tika izklāstītas 528.gadā pirms Kristus dzimšanas Briežu Parkā Sarnasā netālu no Varanasi, un budistu pasaulē ir joprojām dzīvas.