by Ajahn Munindo 2009 Serbian

Predgovor

Duga je tradicija u budističkim zemljama da nezaređeni dolaze u lokalni manastir na dan mladog i punog Meseca kako bi čuli govor o Učenju (Dhammi). Još sâm Buda je ohrabrivao svoje učenike da održavaju ovakvu dvonedelj­ nu praksu. Kada mi je predloženo da iskoristim internet kako bih u dane mladog i punog Meseca poslao poruke Dhamme, nisam baš bio siguran da je to dobra ideja, ali sam ipak rešio da je isprobam. Iako živimo u svetu u ko­ jem Mesečeve mene više nemaju veliki značaj, one ipak mnogima pomažu da se podsete drevne tradicije čiji smo deo i mi sami.

U septembru 2007. počeli smo da šaljemo stihove Dhammapade, te drevne antologije Budinih citata, oda­ brane za knjižicu Dhammapada for Contemplation i ob­javljene 2006. Svakog „Mesečevog dana” je po jedna strofa bila poslata, zajedno sa kratkim refleksijama o njoj. Ovaj program je do danas postao prilično popularan, a broj primalaca se širio zahvaljujući usmenim preporukama ili prosleđivanju mejlova. Tako mi se javljaju ljudi iz različi­ tih delova sveta da bi izrazili zahvalnost što, u isto vreme dok su zaokupljeni svojim poslovima, primaju i ove svo­ jevrsne podsetnike na “put starih”. Drugi kažu kako jedva čekaju dane novog i punog Meseca da otvore svoj mejl kada se uveče vrate sa posla. I te poruke se zatim kopiraju, prevode i dalje cirkulišu. Čak čujem da služe i kao osnova za diskusiju u nekim nedeljnim grupnim meditacijama.

Namera mi je bila da deleći svoja lična razmišljanja na ovaj način možda ohrabrim druge da i sami isprobaju svoju sposobnost kontemplacije. Postoji tendencija među onima koji praktikuju budizam na Zapadu, da pokušava­ ju da pronađu mir i razumevanje tako što će zaustaviti tok[..]

 

Excerpts From: Ajahn Munindo. “Nadahnuca Dhammapade.”