by Ajahn Kusalo 2002 Serbian

UVOD

Ove stranice su iz knjige koja je prvobitno nastala na osnovu serije pitanja i odgovora. Pitanja su postavljali mladići i de- vojke koji su odrastali u različitim religijama, želeći da saznaju nešto više o budizmu. Obično su pisali u manastir da bi kompleti- rali svoj školski rad ili iz lične zainteresovanosti.

Odgovori su pisani “onako kako su dolazila pitanja” i bez namere da se pokriju svi aspekti budizma. Tako je moguće da ima oblasti koje nisu pokrivene, a da sa druge strane ima izvesnih ponavljanja. Ove odgovore pisao sam tokom dve godine, a nekim danima je sijalo sunce, dok je drugim lila kiša kao iz kabla. No, i pored svega, nadam se da u njima ima izvesne doslednosti, vidljive i za vas dok budete čitali poglavlja jedno za drugim.

Svi ovi odgovori dati su iz ličnog ugla i sasvim je verovatno da bi neki drugi monasi iz iste ove tradicije odgovarali na potpuno drugačiji način. Takođe, pošto sam monah, moje misli dolaze iz te perspektive, tako da nisam izložio mnogo od onoga kako bi monahinje gledale na iste stvari. Koreni naše tradicije su u luta- lačkom životu, najčešće u šumskom okruženju azijskog kulturnog kruga, ali ja živim u prilično brojnoj, polno mešovitoj, multikul- turnoj zajednici u Engleskoj, pa se u mojim odgovorima prelama i ta činjenica. Nisam mnogo izlagao “tehničku” stranu učenja, već sam više odgovarao iz ličnog iskustva, nastalog na osnovu vežba- nja i razmišljanja o tome učenju. Klasični oblici su jedna važna[..]

 

Excerpt From: Ajahn Kusalo. “Zašto uopšte biti dobar?”